Eiendomsdrift

Komplett vedlikehold og drift av bygg og eiendom

Be om pristilbud

Nordmøre Eiendomsservice

Eiendomsdrift for bedre verdibevaring

Nordmøre Eiendomsservice tilbyr komplette løsninger innen eiendomsdrift og vedlikehold, slik at du kan fokusere på det som er viktig for deg. Vi jobber tett med våre kunder for å skape et trygt, funksjonelt og attraktivt miljø på deres eiendom, samtidig som vi bidrar til økt verdibevaring.

Ikon - hender holder hus med hjerte

Teknisk forvaltning

Vi overvåker og følger opp drift og vedlikehold av bygg og eiendom, og sørger for at alt fungerer optimalt. Vårt team har kompetanse innen flere tekniske fagområder og kan identifisere og løse problemer før de eskalerer.

Ikon - park

Stell av uteareal

Vi tar hånd om grøntarealer, beplantning og generelt vedlikehold av uteområder. Vår erfaring omfatter både små og store eiendommer, og vi tilpasser oss dine spesifikke behov og ønsker.

Ikon - snøplog

Brøyting og strøing

Vi tilbyr profesjonelle brøyte- og strøtjenester for å holde din eiendom trygg og tilgjengelig gjennom hele vinteren. Vårt team er klare til å håndtere snøfall og isdannelse, slik at du kan fokusere på dine kjerneoppgaver.

La oss ta hånd om eiendomsdriften for deg

Vi tilbyr skreddersydde løsninger som passer til din eiendom, og står klare til å bistå deg med effektiv og profesjonell eiendomsdrift.

Kontakt oss